Από τη σελίδα αυτή, μπορείτε να «κατεβάσετε» το πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο «Εξοικονόμηση Νερού».

Σημειώνεται ότι το παρακάτω υλικό είναι διαθέσιμο ελεύθερα αποκλειστικά για χρήση από την εκπαιδευτική κοινότητα και για μη-κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Εισαγωγή
Υλικό για μαθητές
Υλικό για εκπαιδευτικούς
1. Εξοικονόμηση νερού: Εμένα με νοιάζει
1. Αντί προλόγου
2. Ο κύκλος του νερού
2. Ο κύκλος του νερού
3. Νερό και φύση
3. Νερό και φύση
4. Νερό και σώμα
4. Νερό και σώμα
5. Νερό και πολιτισμός
5. Νερό και πολιτισμός
6. Νερό και οικονομικές δραστηριότητες
6. Νερό και οικονομικές δραστηριότητες
7. Παγκόσμια προβλήματα στη διαχείριση του νερού
7. Παγκόσμια προβλήματα στη διαχείριση του νερού
8. Νερό και κοινωνικές συγκρούσεις
8. Νερό και κοινωνικές συγκρούσεις
9. Νερό και κλίμα
9. Νερό και κλίμα
10. Το νερό στην πόλη
10. Το νερό στην πόλη
11. Η ρύπανση του νερού
11. Η ρύπανση του νερού
12. Το εμφιαλωμένο νερό
12. Το εμφιαλωμένο νερό
13. Προβλήματα του νερού σε τοπικό επίπεδο
13. Προβλήματα του νερού σε τοπικό επίπεδο
14. Το νερό στο σπίτι (α)
14-15. Το νερό στο σπίτι
15. Το νερό στο σπίτι (β)
16. Το κόστος του νερού
16. Το κόστος του νερού
17. Εξοικονόμηση νερού στο σπίτι
17. Εξοικονόμηση νερού στο σπίτι
18. Εξοικονόμηση νερού στο σχολείο
18. Εξοικονόμηση νερού στο σχολείο
19. Επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση νερού
19. Επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση νερού
 
20. Χώρος ελεύθερης έκφρασης
 
Φύλλα καταγραφής
Το ημερολόγιο της ομάδας
Φύλλο αξιολόγησης
Φύλλο καταγραφής δραστηριοτήτων