Διψώ για νερό.  Το ίδιο ρήμα χρησιμοποιείται μεταφορικά για να δείξει την μεγάλη ανάγκη που έχουμε για κάτι: διψώ για να πραγματοποιήσω μια επιθυμία μου. Και πώς να μην έχουμε ανάγκη το νερό καθώς το 60% του σώματός μας αποτελείται από νερό, το ίδιο και το 70% του εγκεφάλου μας και το 80% του αίματός μας! Χωρίς τροφή μπορούμε να επιβιώσουμε έως κι ένα μήνα, ενώ χωρίς νερό δε μπορούμε να ζήσουμε ούτε μία εβδομάδα!

Το νερό είναι πολύτιμο καθώς, παρά το γεγονός πως καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας, πόσιμο είναι μόλις το 3% στους πάγους κυρίως, ενώ το πραγματικά διαθέσιμο είναι λιγότερο από 0,007%. Σήμερα το νερό αυτό είναι σε κατάσταση ανάγκης και οι λόγοι είναι ότι μέσα στον 20ο αιώνα τριπλασιάστηκε ο παγκόσμιος πληθυσμός και εξαπλασιάστηκαν οι ανάγκες για νερό στα αστικά κέντρα, στις βιομηχανίες, στη γεωργία. Τα αποτελέσματα είναι:
•    Στέρεψαν σε πολλές χώρες τα υπόγεια νερά εξαιτίας της υπεράντλησης  (προς αυτή τη κατεύθυνση οδεύουμε και εμείς, ενδεικτικά  στη Θεσσαλία ο υδροφόρος ορίζοντας έχει κατέβει  στα 250 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους).
•    Μέσα σε ένα χρόνο μετανάστευσαν 25 εκατομμύρια πρόσφυγες εξαιτίας της μόλυνσης των ποταμιών και της έλλειψης ασφαλούς νερού (ας σκεφτούμε εδώ ότι το ¼ το πόσιμου νερού που μπαίνει στο σπίτι μας καταναλώνεται στη τουαλέτα).
•    Η μείωση του διαθέσιμου νερού έφερε μείωση της παραγωγής  και αύξηση της τιμής των προϊόντων διατροφής (έτσι το πρόβλημα του νερού μετατρέπεται σε πρόβλημα επισιτιστικό). Η παραγωγή σιτηρών ήδη παρουσιάζει  έλλειμμα στη Κίνα, στην Ινδία, στο Πακιστάν και στην Αίγυπτο.