Στις 17/6, Παγκόσμια Ημέρα Ερημοποίησης, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συμμετείχε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη για το σημαντικό αυτό περιβαλλοντικό πρόβλημα.Σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία περισσότερο από το ένα τρίτο του ελλαδικού χώρου βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης ή έχει ερημοποιηθεί. Η ερημοποίηση είναι σήμερα  σημαντική απειλή υποβάθμισης για τα εδάφη των Μεσογειακών χωρών και αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων, φυσικών και ανθρωπογενών.

Ο υδρολογικός κύκλος προβλέπεται να επηρεαστεί σημαντικά από την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης. Η τήξη των πολικών πάγων και η αλλαγή της θερμοκρασίας των υδάτων θα επηρεάσουν τις βροχοπτώσεις και την εξάτμιση σε διάφορες περιοχές καθώς και τα θαλάσσια ρεύματα ρυθμίζουν το κλίμα του πλανήτη.

Το νερό αποτελεί «πηγή ζωής για τον πλανήτη και τους κατοίκους του», το νερό είναι «το υλικό της ζωής». Χωρίς αυτό δεν υπάρχει πλανήτης, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει άνθρωπος. Εντούτοις, εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στη «ζωή» και παλεύουν για να επιβιώσουν (χωρίς να τα καταφέρνουν πάντα).Το νερό είναι ταυτόχρονα «αγαθό σε ανεπάρκεια», έχει «πρόβλημα».

Διψώ για νερό.  Το ίδιο ρήμα χρησιμοποιείται μεταφορικά για να δείξει την μεγάλη ανάγκη που έχουμε για κάτι: διψώ για να πραγματοποιήσω μια επιθυμία μου. Και πώς να μην έχουμε ανάγκη το νερό καθώς το 60% του σώματός μας αποτελείται από νερό, το ίδιο και το 70% του εγκεφάλου μας και το 80% του αίματός μας! Χωρίς τροφή μπορούμε να επιβιώσουμε έως κι ένα μήνα, ενώ χωρίς νερό δε μπορούμε να ζήσουμε ούτε μία εβδομάδα!