Στην Ελλάδα, η μέση ετήσια κατανάλωση είναι 2.389 κυβικά μέτρα νερού ανά κάτοικο όταν ο μέσος κάτοικος του πλανήτη χρησιμοποιεί ετησίως 1.243 κυβικά μέτρα. Κάτι κάνουμε σίγουρα λάθος… ("Living planet report 2008" WWF) .

Το υδάτινο αποτύπωμα της χώρας μας (περιλαμβάνει το νερό που καταναλώνεται  άμεσα αλλά και το νερό που χρησιμοποιείται για να παραχθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό προϊόντα που καταναλώνουμε στη χώρα μας) είναι 25,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (Gm3) το χρόνο. Απ' αυτά τα 0,83 Gm3 καταναλώνονται στον οικιακό τομέα. Στην αγροτική οικονομία για την παραγωγή προϊόντων για την εσωτερική αγορά χρησιμοποιούνται 14,8 Gm3, ενώ για βιομηχανικά προϊόντα αντίστοιχα 0,775 Gm3. Τα αγροτικά προϊόντα που εισάγονται έχουν χρειασθεί 7,18 Gm3 νερού, ενώ τα εισαγόμενα βιομηχανικά αγαθά 1,62 Gm3

Πηγή: Hoekstra, A.Y. and Chapagain, A.K. (2008) Globalization of water: Sharing the planet's freshwater resources, Blackwell Publishing, Oxford, UK.