Η έκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας μας από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΕ) και τα δεδομένα προέκυψαν από τη καταγραφή μετρήσεων 524 σημείων σε όλη την Ελλάδα. Βασικό συμπέρασμα της έκθεσης του ΙΓΜΕ είναι ότι όσο αφορά τους υδάτινους πόρους η κατάσταση χειροτερεύει λόγω της κακοδιαχείρισης και της υπερεκμετάλλευσης των υδάτων, αλλά και λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι από τα 236 υπόγεια υδροφόρα συστήματα της χώρας, τα 110 χαρακτηρίζονται απειλούμενα, δηλαδή σχεδόν τα μισά.

Τα προβλήματα έλλειψης νερού εντοπίζονται κυρίως σε γεωργικές και τουριστικές περιοχές. Σημαντικό  προβλήματα αποτελεί και η ποιοτική υποβάθμιση των νερών: υφαλμύρηνση, νιτρορύπανση και ρύπανση από υγρά απόβλητα αστικής και βιομηχανικής προέλευσης. Οι περιοχές που παρουσιάζουν έντονο πρόβλημα είναι η Θεσσαλία, η Αργολίδα σημεία της Θράκης, της κεντρικής Μακεδονίας, η ανατολικής Βοιωτία, η δυτική Κορινθία, οι Κυκλάδες, πολλά από τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Και η Αττική παρουσιάζει προβλήματα στα υπόγεια νερά της  στα Μέγαρα, στο Θριάσιο Πεδίο, στο Λουτράκι, στο Μαραθώνα και στη Φώκαια.

Η κατάσταση των υπογείων υδάτων αποτελεί σημαντικό ζήτημα - κοινωνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό και η ανάγκη λήψης μέτρων είναι επιτακτική. Λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αποτελεί η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.