Οι χρήσεις του νερού στην Ελλάδα παρουσιάζουν μια μη ισορροπημένη εικόνα ανάπτυξης, καθώς η αγροτική χρήση κατέχει την μερίδα του λέοντος με ποσοστό 86% από το οποίο το 96% χρησιμοποιείται για άρδευση και από αυτό το 80% χάνεται σε απώλειες από τον υδρολογικό κύκλο της κάθε περιοχής.Επιπλέον η αστική χρήση ανέρχεται στο 11% της συνολικής ζήτησης, η βιομηχανική στο 2% και η ενεργειακή στο 1% της συνολικής ζήτησης νερού στη χώρα.

Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010, επέτειο της μάχης του Μαραθώνα,  ενώσαμε τις δυνάμεις μας με άλλες ΜΚΟ και Κινήσεις Πολιτών και ξεκινήσαμε εργασίες καθαρισμού τμήματος του Ιλισσού ποταμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η Ημερίδα - Ανοιχτή Συζήτηση που διοργάνωσε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία με το Δίκτυο Πράσινης Χημείας, με θέμα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ, το Σάββατο 20 Μαρτίου 2010, στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Η σοβαρότητα του προβλήματος της χρόνιας ρύπανσης του Ασωπού, σε συνδυασμό με την ευρεία εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εκδήλωση, έδωσε το έδαφος για μια ιδιαίτερα ζωντανή και εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις και πολιτικές για την εξυγίανση της περιοχής, σε συνέχεια των μέτρων που εξήγγειλε το ΥΠΕΚΑ ενάμιση περίπου μήνα πριν την ημερίδα.

Κι ενώ το πολιτικό «πινγκ πονγκ»  εις βάρος του Αχελώου καλά κρατεί, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS μαζί με τις οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συνεχίζουν τον αγώνα αποκατάστασης της λογικής. Ενώ τον Φεβρουάριο του 2010 το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε την αναστολή των έργων εκτροπής του Αχελώου, λίγους μήνες αργότερα το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) κατέθεσε αίτηση με την οποία ζητάει μερική ανάκληση της αναστολής των έργων εκτροπής του Αχελώου, με το αμφίβολης τεκμηρίωσης σκεπτικό πως η σήραγγα εκτροπής του Αχελώου απειλείται τώρα με σοβαρές ζημιές.

Με μεγάλη ικανοποίηση, αλλά συγκρατημένη αισιοδοξία αντιμετωπίζουν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για αναστολή των έργων εκτροπής του Αχελώου, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Δίκτυο Μεσόγειος SOS.