Η έκθεση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας μας από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΕ) και τα δεδομένα προέκυψαν από τη καταγραφή μετρήσεων 524 σημείων σε όλη την Ελλάδα. Βασικό συμπέρασμα της έκθεσης του ΙΓΜΕ είναι ότι όσο αφορά τους υδάτινους πόρους η κατάσταση χειροτερεύει λόγω της κακοδιαχείρισης και της υπερεκμετάλλευσης των υδάτων, αλλά και λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων.

Στην Ελλάδα, η μέση ετήσια κατανάλωση είναι 2.389 κυβικά μέτρα νερού ανά κάτοικο όταν ο μέσος κάτοικος του πλανήτη χρησιμοποιεί ετησίως 1.243 κυβικά μέτρα. Κάτι κάνουμε σίγουρα λάθος… ("Living planet report 2008" WWF) .

Μέχρι πριν από 100 χρόνια, ή και πριν από λίγα χρόνια σε ορισμένες περιοχές, το πόσιμο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σε ορισμένες χώρες ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει πρόσβαση του πληθυσμού σε σταθερή βάση σε πόσιμο νερό. ήμερα, βέβαια, όταν μιλάμε για πόσιμο νερό το μυαλό μας πηγαίνει είτε στη βρύση που τρέχει νερό, είτε σε ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό. Από πού όμως παίρνουμε το νερό που φτάνει στη βρύση μας;

Σχεδόν σαράντα χρόνια γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων από τις βιομηχανίες στον Ασωπό στη περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου. Το αποτέλεσμα είναι το ποτάμι σήμερα σε πολλά σημεία να έχει μετατραπεί σε βούρκο με αφόρητη δυσοσμία. Από το 2004 οι αναλύσεις ανιχνεύουν υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου, μολύβδου, νιτρικών και καδμίου, καθώς και εξασθενές χρώμιο, αποδεικνύοντας την σοβαρότητα και την έκταση της ρύπανσης.
Διαβάστε τις θέσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για τον Ασωπό παρακάτω.