Εκτεταμένη ρύπανση Πηνειού και αμμοληψίες

Ο Πηνειός ποταμός στο μεγαλύτερο μήκος της θεσσαλικής πεδιάδας, σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις, εμφανίζει προβλήματα ρύπανσης, που προκύπτουν από αγροτικές χρήσεις, όπως είναι η νιτρορύπανση και η ρύπανση από φωσφορικά λιπάσματα λόγω της αλόγιστης χρήσης. Εκτιμάται ότι η νιτρορύπανση είναι έως και 22 φορές πάνω από τα ευρωπαϊκά όρια και η ρύπανση από φωσφορικά λιπάσματα είναι έως και 18 φορές πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

To 2002 ένα πιλοτικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από το ERN (European River Network) με το όνομα «Βig Jump» συγκέντρωσε 100.000 ανθρώπους οι οποίοι γιόρτασαν την εκ νέου «ανακάλυψη» του ποταμού Elbe (διαρρέει την Τσεχία, Γερμανία και εκβάλει στη Βόρεια Θάλασσα), ο οποίος το 1989 είχε χαρακτηριστεί ως ο πιο ρυπασμένος ποταμός της Ευρώπης. Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες δράσεις και εκδηλώσεις αναβίωσης παλιών παραδοσιακών συνηθειών, συμπεριλαμβανομένου του «ανοίγματος» παρόχθιων παραλιών, στα πλαίσια του προγράμματος.

Σχεδόν σαράντα χρόνια γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων από τις βιομηχανίες στον Ασωπό στη περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου. Το αποτέλεσμα είναι το ποτάμι σήμερα σε πολλά σημεία να έχει μετατραπεί σε βούρκο με αφόρητη δυσοσμία. Από το 2004 οι αναλύσεις ανιχνεύουν υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου, μολύβδου, νιτρικών και καδμίου, καθώς και εξασθενές χρώμιο, αποδεικνύοντας την σοβαρότητα και την έκταση της ρύπανσης.
Διαβάστε τις θέσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για τον Ασωπό παρακάτω.

Τι είναι ρύπανση;

Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα ζωής και την υγεία των ανθρώπων και των άλλων ειδών του πλανήτη. Η ρύπανση μπορεί να επηρεάζει, επίσης, την υλική και πολιτιστική βάση της ζωής, τους φυσικούς πόρους, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της αναψυχής.  Η ρύπανση μπορεί να είναι χημική, με την εισαγωγή επικίνδυνων, βλαβερών ή και τοξικών ουσιών, ενεργειακή (θερμική, ραδιενεργή κα), βιολογική, αισθητική, ηχητική, γενετική (με την εισαγωγή π.χ. γενετικά μεταλλαγμένων ειδών).