Εκτεταμένη ρύπανση Πηνειού και αμμοληψίες

Ο Πηνειός ποταμός στο μεγαλύτερο μήκος της θεσσαλικής πεδιάδας, σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις, εμφανίζει προβλήματα ρύπανσης, που προκύπτουν από αγροτικές χρήσεις, όπως είναι η νιτρορύπανση και η ρύπανση από φωσφορικά λιπάσματα λόγω της αλόγιστης χρήσης. Εκτιμάται ότι η νιτρορύπανση είναι έως και 22 φορές πάνω από τα ευρωπαϊκά όρια και η ρύπανση από φωσφορικά λιπάσματα είναι έως και 18 φορές πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Σημαντική πηγή μόλυνσης του Πηνειού ποταμού και της ευρύτερης περιοχής αποτελούν και οι χιλιάδες απορροφητικοί βόθροι, που είναι διάσπαρτοι σε μικρούς οικισμούς και χωριά. Οι βόθροι αυτοί έχουν ανοίγματα, προκειμένου να φεύγουν τα λύματα, από τα οποία διαρρέουν τα νερά μεταφέροντας παθογόνους μικροοργανισμούς και ρύπους στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Το πρόβλημα της ρύπανσης του Πηνειού ποταμού από βιομηχανικές χρήσεις εντοπίζεται εν μέρει στην περιοχή των Τρικάλων και κυρίως στην περιοχή της Λάρισας, όπου υπάρχουν οι περισσότερες βιομηχανίες. Η ρύπανση είναι ιδιαίτερα έντονη τους καλοκαιρινούς μήνες, δεδομένου ότι η παροχή του Πηνειού ποταμού και των παραποτάμων του μειώνεται λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων και της αυξημένης ζήτησης νερού για άρδευση.

Σχετικά με τις παράνομες αμμοληψίες, που γίνονται σε διάφορα σημεία κατά μήκος της κοίτης του Πηνειού ποταμού, έντονες είναι οι αντιδράσεις περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων της Λάρισας. Ειδικότερα οι παράνομες αμμοληψίες γίνονται συνήθως τα Σαββατοκύριακα, οπότε η επιτήρηση από τις αρχές είναι μειωμένη. Οι ανωτέρω τοπικοί φορείς και οργανώσεις έχουν απευθύνει έκκληση για εντατικοποίηση των ελέγχων στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι η προώθηση της ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και οικοδομών μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση εξεύρεσης πρώτων υλών για έργα μεγάλης ή μικρής κλίμακας.

Εργοστάσιο λιπασμάτων στον Πηνειό του Νομού Ηλίας

Σχέδια εγκατάστασης εργοστασίου λιπασμάτων κοντά στον ποταμό Πηνειό (Πηνειακός Λάδωνας), δυτικά από το χωριό Σιμόπουλο του Νομού Ηλείας, βρίσκονται στα σκαριά, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής.

Πρόκειται για μια καθαρά αγροτική και κτηνοτροφική περιοχή στην οποία δεν υπάρχει μεταποιητική δραστηριότητα, εξαιρουμένης της μαρμαροποιίας και των αμμοληψιών από την κοίτη του ποταμού, που δεν είναι και σίγουρο ότι καλύπτονται από περιβαλλοντικά κριτήρια.

Οι κάτοικοι φοβούνται ότι η εγκατάσταση βιομηχανίας λιπασμάτων θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο τον Πηνειό Ηλείας. Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια ο Πηνειός έχει υποστεί σοβαρή υποβάθμιση, καθώς οι όχθες του σε διάφορα σημεία μετατράπηκαν σε χωματερές οικιακών απορριμμάτων, αλλά και επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων.

Η ρύπανση κατά μήκος του Πηνειού έχει προκαλέσει μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και κατά συνέπεια του κάμπου της Ηλείας.

Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα για τους υδάτινους πόρους στη χώρα μας η λεκάνη απορροής του ποταμού Πηνειού Ηλείας έχει ήδη υποστεί σημαντική μόλυνση, καθώς δειγματοληψίες έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις νιτρικών τόσο στα επιφανειακά, όσο και στα υπό-γεια νερά λόγω γεωργικών δραστηριοτήτων.

Οι καταγγελίες για την υποβάθμιση του Πηνειού κάνουν επίσης λόγο για καταπατήσεις από τους αγρότες της περιοχής (πριν και μετά τις φωτιές του 2007), οι οποίοι καταστρέφουν με τις δραστηριότητές τους τις όχθες του πολύπαθου ποταμού.