Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣ των ΗΕ) έχει ανακηρύξει το 2013 Διεθνές Έτος Συνεργασίας για το Νερό (A/RES/65/154), κατόπιν πρότασης του Τατζικιστάν, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανάπτυξη συμπράξεων σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, καθώς τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του νερού δεν γνωρίζουν σύνορα. Σε αυτό το πλαίσιο, μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν και θα πραγματοποιηθούν μέσα στο έτος, επικεντρώνοντας στις δυνατότητες και τις προκλήσεις συνεργασιών γύρω από τα ζητήματα των υδάτων, διευκολύνοντας το διάλογο μεταξύ των διαφορετικών φορέων και προωθώντας καινοτόμες λύσεις.

Σήμερα, το 35% των καταναλωτών πιστεύουν ότι το εμφιαλωμένο νερό είναι ασφαλέστερο από το νερό της βρύσης και για το λόγο αυτό το αγοράζουν, παρόλο που η τιμή του είναι ως και 1.900 φορές  υψηλότερη από το νερό της βρύσης.  Είναι όμως αλήθεια αυτό;

Το νερό, ως αγαθό άνισα κατανεμημένο και σε ανεπάρκεια, αποτελεί συχνά «μήλον της έριδος» μεταξύ των διαφόρων χρηστών - καταναλωτών του.  Μία από τις εστίες τριβής μεταξύ κρατών είναι συχνά η διαχείριση των «κοινών» υδάτων τους (αν μπορούμε να μιλήσουμε για καθεστώς ιδιοκτησίας ενός τόσο  απαραίτητου φυσικού πόρου). Η Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών “Νερό για τη Ζωή, Νερό για τους Ανθρώπους” (2003), εντοπίζει 263 διεθνείς διασυνοριακές λεκάνες απορροής, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν αιτία συγκρούσεων για το νερό. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν το 45 % της επιφάνειας της ξηράς στον πλανήτη και επηρεάζουν το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και 145 κράτη.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS φροντίζει το νερό και μέσα από την τέχνη. Οικολογία και πολιτισμός βρήκαν τον ιδανικότερο συνδυασμό τους, μέσα από το παιδικό βιβλίο ΜΠΡΑΝΤΙ του Τάσου Μελετόπουλου, που εικονογραφήθηκε με τις έξοχες ζωγραφιές του Γιάννη Κόττη.