Σήμερα, το 35% των καταναλωτών πιστεύουν ότι το εμφιαλωμένο νερό είναι ασφαλέστερο από το νερό της βρύσης και για το λόγο αυτό το αγοράζουν, παρόλο που η τιμή του είναι ως και 1.900 φορές  υψηλότερη από το νερό της βρύσης.  Είναι όμως αλήθεια αυτό;

Η πραγματικότητα είναι ότι το εμφιαλωμένο νερό βλάπτει σοβαρά:
•    Το πορτοφόλι μας , αν σκεφτούμε ότι περίπου 400 € το χρόνο ξοδεύονται ανά άτομο για την προμήθειά του. Έρευνα έχει αποδείξει ότι αν τα χρήματα αυτά συγκεντρώνονταν  παγκοσμίως, θα μπορούσαν να καλύψουν το κόστος ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό.
•    Την υγεία μας, εξαιτίας της περιεκτικότητάς του σε τοξικά χημικά και συγκεκριμένα Bisphenol-A (BPA) που προέρχεται από τα πλαστικά μπουκάλια όταν αποθηκεύονται σε υψηλές θερμοκρασίες. Σε έρευνες έχει διαπιστωθεί η καρκινογόνος επίδραση της ουσίας αυτής (καρκίνος του μαστού κ.α.)
•    Το περιβάλλον, με τα πλαστικά μπουκάλια τα οποία είναι παράγωγα πετρελαίου, κατά τη συσκευασία και τη μεταφορά τους εκπέμπεται διοξείδιο του άνθρακα, ενώ όταν απορρίπτονται αποδομούνται σε 450 χρόνια, ρυπαίνοντας τα νερά.  Έχει καταμετρηθεί ότι στις ΗΠΑ πετιούνται 1500 μπουκάλια κάθε δευτερόλεπτο
Επομένως η εύκολη λύση του εμφιαλωμένου νερού δεν αποτελεί στη πραγματικότητα λύση αλλά πολλαπλασιάζει τα προβλήματα τόσο του περιβάλλοντος όσο και τα δικά μας. Δεν είναι δύσκολο να υιοθετήσουμε μια πιο οικολογική συμπεριφορά: να έχουμε επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία (παγουράκια και θερμός) για τη μεταφορά του νερού και να τοποθετήσουμε ένα φίλτρο στη βρύση μας από το πλήθος που υπάρχουν στην αγορά!