Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού, γνωρίζοντας τις δράσεις του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στο τομέα της εκπαίδευσης, εξέφρασε την επιθυμία διοργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος WATERSAVE στα σχολεία του Δήμου.

Έτσι πραγματοποιήθηκαν από τις 2 έως και τις 14/04/08 από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου, ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλα τα σχολεία του Δήμου Κορυδαλλού που ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα του Πολιτιστικού Κέντρου και δήλωσαν συμμετοχή.