Στο πλαίσιο της γενικότερης ευαισθητοποίησης των πολιτών, το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στις 29/3/2008 στα ΚΑΠΗ του Δήμου Αγ. Αναργύρων, όπου το παρακολούθησαν περίπου 100 ηλικιωμένοι, 2 κοινωνικοί λειτουργοί και 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Η πρόσκληση έγινε από τους  κοινωνικούς λειτουργούς του ΚΑΠΗ, οι οποίοι κάλεσαν το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS να συζητήσει με τα μέλη του ΚΑΠΗ  σχετικά με την εξοικονόμηση του νερού.

Οι ηλικιωμένοι αντιμετώπισαν τις πρακτικές εξοικονόμησης με μεγάλη άνεση, καθώς για εκείνους η εξοικονόμηση του νερού αποτελεί βίωμα με το οποίο μεγάλωσαν και έζησαν, για παράδειγμα το κουβάλημα του νερού από την πλατεία του χωριού ή την πηγή με τις στάμνες. Εξέφρασαν την απογοήτευση τους για την αντιμετώπιση του πολύτιμου αγαθού από τους νεότερους, για την έλλειψη άμεσης αντίδρασης σε διαρροές του δικτύου, καθώς και για τη μη ανάληψη δράσεων από τους συμπολίτες τους για την εξοικονόμηση του νερού. Η εκδήλωση έκλεισε με την υπόσχεση της συνεχούς προσπάθειας, τόσο από την μεριά τους με τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας, όσο και από την μεριά του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για διαρκή  ευαισθητοποίηση.