Η παρουσίαση του ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος WATERSAVE συνεχίστηκε και το 2008 από τους ειδικά καταρτισμένους συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τόσο σε μαθητές της πρωτοβάθμιας, όσο και σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από σχετική συνεννόηση και προετοιμασία από τους εκπαιδευτικούς. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά προτείνοντας παραδείγματα από την καθημερινή τους ζωή, ενώ στο τέλος της παρουσίασης ακολουθούσε συζήτηση με τους μαθητές, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για την εξοικονόμηση του νερού.

Οι αρμόδιοι συνεργάτες του Δικτύου (περιβαλλοντολόγοι, εκπαιδευτικοί, κά) διοργάνωσαν μια δυναμική καμπάνια ενημέρωσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε σχολεία αρκετών περιοχών της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα WATERSAVE, κατά τη σχολική χρονιά του 2008, παρουσιάστηκε σε 4.003 μαθητές μέχρι σήμερα και πιο αναλυτικά σε:

  • 1.513 μαθητές στην Αθήνα, τον Πειραιά και στο Νομό Αττικής
  • 2.046 μαθητές στον Νομό Αχαΐας  
  • 444 μαθητές άλλων περιοχών (Ν. Αιτωλοακαρνανίας και Ν. Δωδεκανήσων )

Παράλληλα με την ενημέρωση των μαθητών, μέσω του προγράμματος WATERSAVE, ενημερώθηκαν 150 εκπαιδευτικοί από 46 εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων.