Από τον Ιανουάριο του  2010 το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ξεκίνησε μία νέα δράση, το Δίκτυο Υδρο- οικολογικών Σχολείων. Με εφόδιο την πολύχρονη εμπειρία μας στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Watersave, κάναμε ένα βήμα ακόμα και εγκαινιάσαμε μία πιλοτική προσπάθεια δημιουργώντας αυτό το δίκτυο, που θα παρέχει στα σχολεία που θα συμμετάσχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν τις δράσεις τους, να ανταλλάσσουν ιδέες και προβληματισμούς, να μοιράζονται υλικό ή καλά παραδείγματα και να συνεργάζονται στην από κοινού οργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων κλπ.

Η δικτύωση των σχολείων ευνοεί την επικοινωνία και το διάλογο όχι μόνο μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών, καθώς και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.

 Οι βασικοί στόχοι του δικτύου αυτού είναι:
  -  Η διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που συνδέονται με τις χρήσεις, την κατανάλωση και τη διαχείριση του νερού.
  - Η διάχυση της ιδέας της εξοικονόμησης νερού και η προώθηση ήπιων τεχνικών εξοικονόμησης νερού εντός του σχολικού κτιρίου, που προτείνεται ως το πιο κατάλληλο και πρόσφορο πεδίο δράσης.
   - Η επαφή, η επικοινωνία και η δικτύωση των σχολείων που συμμετέχουν στο δίκτυο μέσω της αλληλεπίδρασης των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους.
   -  Η ευαισθητοποίηση του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας.

Τα σχολεία που αρχικά συμμετέχουν στο Δίκτυο Υδρο- οικολογικών Σχολείων είναι το 13ο Δημοτικό Κερατσινίου, το 21ο Δημοτικό Κερατσινίου και το Δημοτικό Νέα Γενιά Ζηρίδη.

1η Συνάντηση εκπροσώπων Δικτύου Υδρο- οικολογικών Σχολείων
Στις 14 Οκτωβρίου 2010 έγινε η πρώτη συνάντηση με τους εκπροσώπους των σχολείων που συμμετέχουν στο Δίκτυο.  Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, συζητήσαμε τις διαδικασίες λειτουργίας και υποστήριξης του Δικτύου, τους στόχους του και ανταλλάξαμε ιδέες για δράσεις. Επιπλέον, διανεμήθηκε στους εκπαιδευτικούς  φάκελος με το υποστηρικτικό υλικό για τις δραστηριότητες του Δικτύου, το οποίο θα διευκολύνει το έργο τους.
Στις αρχές του νέου έτους θα πραγματοποιηθεί ενημερωτικό  σεμινάριο που θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δικτύου Υδρο- οικολογικών σχολείων. Θα περιλαμβάνει μία ενότητα στο πλαίσιο της οποίας οι εκπαιδευτικοί θα εξοικειώνονται με μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται συχνά στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και μία ενότητα όπου θα αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο διαχείρισης υδάτινων πόρων.