Μέσα στο 2010 ταξιδέψαμε σε όλη την Ελλάδα! Την περίοδο Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2010 συζητήσαμε με 6041 μαθητές, τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και με 290 εκπαιδευτικούς.  Επισκεφτήκαμε σχολεία σε Πάτρα, Σύρο, Ηράκλειο Κρήτης, Λακωνία,  Λέσβο, Ύδρα και Αττική, προκειμένου να συναντήσουμε τους μικρούς μαθητές, οι οποίοι, μέσω του WATERSAVE ανακαλύπτουν απλούς τρόπους για να μειώσουν την κατανάλωση του νερού.
Μέσα από τις συζητήσεις μας με τους μικρούς πολίτες παρατηρούμε ότι, ενώ έχουν πολλές γνώσεις και ποικίλα ερεθίσματα αναφορικά με αυτό το ζήτημα, δεν έχουν καταλάβει πλήρως πόσο άμεσο και κοντά στον καθένα μας είναι το πρόβλημα, ενώ παράλληλα δεν αντιλαμβάνονται τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο των πολιτών. Το δικό τους ρόλο! Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι με πολύ απλές κινήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν μεγάλες ποσότητες νερού. Στην ανάδειξη αυτών των ζητημάτων συμβάλει η εκπαιδευτική μας παρουσίαση, αναδεικνύοντας τα και διευκολύνοντας τα παιδιά να ανακαλύψουν τις απαντήσεις σε όλα αυτά.
Κλείνουμε τη συζήτηση μας με μια υπόσχεση ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να σώσουμε το νερό!

Για το 2011 συνεχίζουμε δυναμικά τις δράσεις μας στα σχολεία και τη νέα χρονιά! Έχουν ήδη γίνει οι επαφές με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα, ώστε να δρομολογηθεί η προετοιμασία και υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του WATERSAVE. Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σχολεία από Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Δήμο Μακεδονίδος και Αττική.