Στις 26/3/2011 και στις 9/5/2011 πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχων στο δίκτυο Ύδρο-οικολογικών σχολείων. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων αυτών οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας που ενδείκνυνται για προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους.
Παράλληλα, ενημερώθηκαν εμπεριστατωμένα σχετικά με το ζήτημα της διαχείρισης Υδατικών Πόρων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και τις λύσεις που προτείνονται από την επιστημονική κοινότητα.
Μέσω διαδραστικών εργαστηρίων οι εκπαιδευτικοί βίωσαν οι ίδιοι τεχνικές όπως αυτή της Αντιπαράθεσης ρόλων (role playing), παίρνοντας τη θέση των μαθητών. Η μέθοδος της αντιπαράθεσης χρησιμοποιείται ευρέως στην ΠΕ και κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αναπτύξουν επιχειρήματα, να μπουν στη θέση του άλλου και να συζητήσουν σεβόμενοι αμοιβαία τους κανόνες που οι ίδιοι έχουν συμφωνήσει εξ' αρχής. Συγχρόνως οι συμμετέχοντες επεξεργάστηκαν συγκεκριμένα case studies όσον αφορά το σχεδιασμό δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και την εξοικονόμηση νερού, που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν με τους μαθητές τους.
Τέλος, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τη πορεία των δράσεων του Δικτύου και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα των ομάδων και των ενεργειών που θα αναληφθούν από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο.