Σε συνέχεια της συνεπούς προσπάθειας ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και διείσδυσης της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων στην κουλτούρα και πρακτική των άμεσων και έμμεσων χρηστών, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, με την πολύτιμη συνεργασία των ιδιαίτερα δραστήριων Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, διοργάνωσε βιωματικά, επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς την Τετάρτη 16 και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης.
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE + PURE   «From Treated Wastewater to Alternative Water Resources in Semi Arid Regions» στο οποίο συμμετέχουν, εκτός από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η ΔΕΥΑ Χερσονήσου, το ΤΕΙ Κρήτης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε. και είχαν ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων αλλά και την αποσαφήνιση παραμέτρων σχετικών με την ασφάλεια, τη λειτουργία και τα οφέλη της. Η διαδικασία αποσκοπούσε στην όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, ούτως ώστε να μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές με την απαιτούμενη επάρκεια τις αποκτηθείσες γνώσεις τους σχετικά με την εναλλακτική αυτή τεχνική παραγωγής νερού με δημιουργικό και διαδραστικό τρόπο.

Στα σεμινάρια, διάρκειας τεσσάρων ωρών το καθένα, είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν συνολικά 51 εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων (Μαθηματικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Γεωπόνοι, Φιλόλογοι), οι οποίοι θα οργανώσουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γύρω από το συγκεκριμένο θέμα την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Αρχικά οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των πέντε έως έξι ατόμων με σκοπό να παρουσιάσουν με ένα δημιουργικό τρόπο τα μέλη της ομάδας τους στο σύνολο των συμμετεχόντων. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες προτίμησαν να απεικονίσουν ζωγραφικά, με σχέδια και σχήματα τις προσωπικότητες που συνέθεταν την ομάδα τους, εντοπίζοντας κάθε φορά τον κοινό άξονα που τους συνέδεε, για παράδειγμα, τις ανησυχίες τους για το μέλλον του πλανήτη και κυρίως για την εξάντληση των υδάτινων πόρων, την περιοχή της Ελλάδας από όπου προέρχονταν, τα προτερήματα και τις αδυναμίες τους κ.ά.

Στη συνέχεια ακολούθησε σύντομη παρουσίαση του συνόλου των δράσεων του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και απαντήθηκαν ερωτήματα που έθεσαν οι συμμετέχοντες, κυρίως ως προς τις δυνατότητες συμμετοχής των ίδιων καθώς και των μαθητών τους σε προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
{mospagebreak}
Προχωρώντας στο κυρίως κομμάτι του σεμιναρίου, διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες ένα διδακτικό σενάριο που αφορούσε στην επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο και προερχόταν από το πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων, που έχει σχεδιάσει το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές μεθοδολογίες, η Αντιπαράθεση (debate) και το Παιχνίδι Ρόλων (role play), οι οποίες εφαρμόστηκαν αντιστοίχως τις δύο ημέρες των σεμιναρίων. Για τις ανάγκες διεξαγωγής της Αντιπαράθεσης οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα τάχθηκε υπέρ της επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και η δεύτερη κατά. Εναλλακτικά, για τις ανάγκες διεξαγωγής του παιχνιδιού ρόλων οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε επιμέρους ομάδες που αντιπροσώπευαν τις ενδιαφερόμενες για το θέμα κοινωνικές ομάδες, δηλαδή αγρότες, τοπική αυτοδιοίκηση, καταναλωτές, επιστήμονες κ.ά. Στη συνέχεια, διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες ενημερωτικό υλικό (περιοδικό LIFE+ PURE, επιστημονικά άρθρα, κ.ά.) βάσει του οποίου θα μπορούσαν να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους, καθώς και να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τα πιθανά επιχειρήματα της αντιτιθέμενης ομάδας, ώστε να μπορέσουν και να τα αντικρούσουν. Επιπροσθέτως, ένας από τους συμμετέχοντες ορίστηκε ως συντονιστής της διαδικασίας και καθόριζε τη σειρά και το χρόνο που είχε κάθε ομάδα για να παρουσιάσει την άποψή της. Αποτελώντας μία εικονική μικρογραφία της τοπικής κοινωνίας, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν προτάσεις, επιφυλάξεις και ανησυχίες σχετικά με το θέμα της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων και παρόλο που εκπροσωπούσαν διαφορετικές απόψεις κατάφεραν να συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της επαναχρησιμοποίησης.

Σκοπός του βιωματικού μέρος του εργαστηρίου ήταν κατά βάση η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις προαναφερόμενες μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν ως εκπαιδευτικές διαδικασίες που μπορούν οι ίδιοι να εφαρμόσουν με τους μαθητές τους στο σχολείο, καθώς επίσης και η ενημέρωσή τους πάνω στα ζητήματα της επαναχρησιμοποίησης.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες συνοπτικά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ PURE και εκτενώς το εκπαιδευτικό πακέτο για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, το οποίο και τους διανεμήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να έχουν την δυνατότητα να το εφαρμόσουν στα σχολεία τους, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες, το επίπεδο και τα ειδικά ενδιαφέροντα των μαθητών τους. Επίσης, διανεμήθηκαν εκπαιδευτικά πακέτα του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS («Εξοικονόμηση Νερού» και «Δράση για το Κλίμα», περιοδικά και φυλλάδια σχετικά με μείζονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τέλος παρουσιάστηκαν οι ιστοσελίδες τόσο της οργάνωσης,  όσο και του προγράμματος LIFE + PURE προκειμένου να αξιοποιηθούν κατά την εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε, το Μάρτιο θα επιχειρηθεί να οργανωθούν και άλλες συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της Χερσονήσου.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την εξαιρετική συνεργασία τους και την ένθερμη υποστήριξή τους στην οργάνωση των σεμιναρίων τις κ.κ. Στεφανάτου Εύη και Ζαχαράτου Αγγελική.