Το Δίκτυο Υδρο-οικολογικών σχολείων είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πιλοτικά το 2010, σε τρία σχολεία της Αττικής, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος watersave, με στόχο την ουσιαστικότερη ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των σχολείων που συμμετείχαν, αναφορικά με την εξοικονόμηση νερού. Τα πολύ καλά «δείγματα γραφής» που πήραμε στη διάρκεια της διετούς λειτουργίας τους δε μας άφησαν άλλη επιλογή από το να το συνεχίσουμε δυναμικά.
Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται ή επιθυμούν να εμπλακούν σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αυξάνει συνεχώς. Δυστυχώς, σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη. Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων αυτών προκύπτουν διάφορα ζητήματα: μια απλή ιδέα που εξελίχθηκε καταπληκτικά, μία δραστηριότητα που δεν πέτυχε όλους τους στόχους της, ένας νέος δρόμος που άνοιξαν οι μαθητές, ο προβληματισμός για την καταλληλότητα των δράσεων ανά ηλικιακή ομάδα, και πολλά θέματα που η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, εμπειριών και η αξιοποίησή τους θα διευκόλυνε το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Με αυτές τις σκέψεις ξεκίνησε το Δίκτυο Υδρο-οικολικών Σχολείων, το οποίο διευρύνεται την φετινή σχολική χρονιά! Σχολεία από διαφορετικές περιοχές θα υλοποιήσουν δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την αξία νερού, αλλά και τη μείωση της κατανάλωσής στην σχολική μονάδα που ανήκουν. Θα συνεργαστούν, θα ανταλλάξουν πληροφορίες, θα ανακαλύψουν ομοιότητες και διαφορές. Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια να εμπλακούν στις δράσεις τόσο οι δήμοι, όσο και η ευρύτερη τοπική κοινωνία, τμήμα της οποίας είναι και το σχολείο. Η επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των σχολείων θα πραγματοποιηθεί και με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Γιατί επιλέχθηκε το νερό; Το νερό είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός φυσικός πόρος, απαραίτητος για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη, για την επιβίωσή μας. Παράλληλα, είναι ένας φυσικός πόρος που γνωρίζουν καλά όλοι οι μαθητές - ανεξαρτήτως ηλικίας. Πίνουν, παίζουν, ποτίζουν, πλένονται...  Έτσι, ένα πρόγραμμα για το νερό τους αφορά όλους. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να προσεγγίσει ένας εκπαιδευτικός το θέμα του νερού -μέσα από τις αισθήσεις, την τέχνη, την παράδοση, την επιτόπια έρευνα της κατανάλωσης στο σχολικό περιβάλλον και πολλά, πολλά άλλα. Τέλος, οι μαθητές μπορούν να ?δουν? τα αποτελέσματα των δράσεων τους, μέσω της καταγραφής της μείωσης της κατανάλωσης στο σχολείο τους, ενθαρρύνοντας τα,  να συνεχίσουν την προσπάθεια τους.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια θα υπάρχει συνεχής υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS. Στα σχολεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο αυτό θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό και θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επίσης, τα σχολεία του δικτύου θα έχουν τη δυνατότητα να αντλούν πλούσιο υποστηρικτικό υλικό για την υλοποίηση των προγραμμάτων τους μέσω της παρούσας εκπαιδευτικής ιστοσελίδας του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.


Για τη σχολική χρονιά 2012-2013 το πρόγραμμα watersave, στο οποίο εντάσσεται το Δίκτυο Υδρο-οικολογικών σχολείων, υποστηρίζεται από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.