Σε συνέχεια της συνεπούς προσπάθειας ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και διείσδυσης της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων στην κουλτούρα και πρακτική των άμεσων και έμμεσων χρηστών, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, με την πολύτιμη συνεργασία των ιδιαίτερα δραστήριων Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, διοργάνωσε βιωματικά, επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς την Τετάρτη 16 και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης.

Στις 26/3/2011 και στις 9/5/2011 πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων που συμμετέχων στο δίκτυο Ύδρο-οικολογικών σχολείων. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων αυτών οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας που ενδείκνυνται για προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους.

Μέσα στο 2010 ταξιδέψαμε σε όλη την Ελλάδα! Την περίοδο Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2010 συζητήσαμε με 6041 μαθητές, τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και με 290 εκπαιδευτικούς.  Επισκεφτήκαμε σχολεία σε Πάτρα, Σύρο, Ηράκλειο Κρήτης, Λακωνία,  Λέσβο, Ύδρα και Αττική, προκειμένου να συναντήσουμε τους μικρούς μαθητές, οι οποίοι, μέσω του WATERSAVE ανακαλύπτουν απλούς τρόπους για να μειώσουν την κατανάλωση του νερού.

Για μία ακόμη σχολική χρονιά (2010-2011) η εκπαιδευτική κοινότητα έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της για τα ζητήματα διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Τα διαρκώς επιδεινούμενα προβλήματα τόσο της ποσοτικής συρρίκνωσης, όσο και της ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών αποθεμάτων και η ανάγκη άμεσης υιοθέτησης πρακτικών αντιμετώπισής τους στην καθημερινότητά μας, αποτέλεσαν το αντικείμενο των εκπαιδευτικών παρουσιάσεων και δράσεων  WATERSAVE με τη συμμετοχή 4.279 μαθητών και 168 εκπαιδευτικών σχολείων Α' Βάθμιας και Β' Βάθμιας εκπαίδευσης.


Δείτε τον απολογισμό για το διάστημα Φεβρουάριος- Σεπτέμβριος 2011

Από τον Ιανουάριο του  2010 το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ξεκίνησε μία νέα δράση, το Δίκτυο Υδρο- οικολογικών Σχολείων. Με εφόδιο την πολύχρονη εμπειρία μας στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Watersave, κάναμε ένα βήμα ακόμα και εγκαινιάσαμε μία πιλοτική προσπάθεια δημιουργώντας αυτό το δίκτυο, που θα παρέχει στα σχολεία που θα συμμετάσχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν τις δράσεις τους, να ανταλλάσσουν ιδέες και προβληματισμούς, να μοιράζονται υλικό ή καλά παραδείγματα και να συνεργάζονται στην από κοινού οργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων κλπ.