Βρισκόμαστε λίγο μετά τα μέσα αυτής της σχολικής χρονιάς και το ταξίδι μας στις σχολικές αίθουσες συνεχίζεται! Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών  αλλά και των παιδιών για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το περιβάλλον παραμένει αμείωτο, επικεντρώνεται δε στα θέματα ορθής διαχείρισης του νερού, ενός πόρου που πλήττεται από σοβαρή ποιοτική υποβάθμιση αλλά και ποσοτική συρρίκνωση.

Η Περιβαλλοντική ομάδα του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης παρουσιάζει: ΝΕΡΟ: Η ψευδαίσθηση της αφθονίας (ενέργεια, σύσταση, χρησιμότητα του νερού, σωστή διαχείριση και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων).
 
 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει για τη σχολική χρονιά 2010-2011 Καλλιτεχνικό διαγωνισμό με θέμα:   «Υδάτινες Ιστορίες...».Ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την σπουδαιότητα του νερού  για τη ζωή στον πλανήτη, την προστασία των υδατικών πόρων, τις συνέπειες από την έλλειψη πόσιμου νερού τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον,  τους τρόπους με τους οποίους μπορούν τα παιδιά να αναλάβουν δράση στην καθημερινότητα τους, στο σχολείο, στο σπίτι, στη γειτονιά, εξοικονομώντας νερό.