Η Περιβαλλοντική ομάδα του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης παρουσιάζει: ΝΕΡΟ: Η ψευδαίσθηση της αφθονίας (ενέργεια, σύσταση, χρησιμότητα του νερού, σωστή διαχείριση και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων).