Σε μια προσπάθεια υποστήριξης των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την Επαναχρησιμοποίηση Νερού, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life+ Περιβαλλοντολογική Πολιτική και Διακυβέρνηση PROVIDING UPGRADED REUSE: PURE LIFE08 ENV/GR/551, «Επεξεργασμένα Υγρά Απόβλητα ως Εναλλακτική Πηγή Ύδατος σε Ημίξηρες Περιοχές», το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο των εκπαιδευτικών που θα εντάξουν στη διδασκαλία τους σχετικές παρουσιάσεις.

Το πρόγραμμα PURE είναι ένα επιδεικτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση των επεξεργασμένων λυμάτων σε μια εναλλακτική πηγή νερού σε ημιξηρικές περιοχές. Η περιοχή υλοποίησης του προγράμματος βρίσκεται στο Δήμο Χερσονήσου, στο βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Ηρακλείου Κρήτης. Στο Pure Life εμπλέκονται 4 φορείς, εξειδικευμένοι σε διαφορετικά αντικείμενα.


Η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερών, που έχουν υποστεί επεξεργασία σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού πόλεων ή και βιομηχανιών αναμένεται να χρησιμοποιηθούν όλο και περισσότερο στο μέλλον, κυρίως μέσω της προώθησης διπλών δικτύων ύδρευσης παροχής νερού: ενός δικτύου με καθαρό, υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό κι ένα παράλληλο δίκτυο με χαμηλότερης ποιότητας νερό, που προέρχεται από την επεξεργασία λυμάτων και τη συλλογή βρόχινου νερού. Το δεύτερο δίκτυο χρησιμοποιείται για την κάλυψη αναγκών πλυσίματος βεραντών και οχημάτων, ποτίσματος πάρκων και κήπων, χρήσης στα καζανάκια και στις τουαλέτες κι ακόμη στα πλυντήρια αυτοκινήτων κι αλλού.