Σε μια προσπάθεια υποστήριξης των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την Επαναχρησιμοποίηση Νερού, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life+ Περιβαλλοντολογική Πολιτική και Διακυβέρνηση PROVIDING UPGRADED REUSE: PURE LIFE08 ENV/GR/551, «Επεξεργασμένα Υγρά Απόβλητα ως Εναλλακτική Πηγή Ύδατος σε Ημίξηρες Περιοχές», το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο των εκπαιδευτικών που θα εντάξουν στη διδασκαλία τους σχετικές παρουσιάσεις.

 Σημειώνεται ότι το παρακάτω υλικό είναι διαθέσιμο ελεύθερα αποκλειστικά για χρήση από την εκπαιδευτική κοινότητα και για μη-κερδοσκοπικούς σκοπούς.

 

Εισαγωγή
Διευκρινίσεις προς τους Εκπαιδευτικούς
Φύλλα Εργασίας Φύλλα πληροφοριών
ΦΕ1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων   ΦΠ1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων
ΦΕ2. Ποια διαδρομή ακολουθεί το νερό και πως το μοιραζόμαστε; ΦΠ2. Ποια διαδρομή ακολουθεί το νερό και πως το μοιραζόμαστε;
ΦΕ3. Ποιες είναι οι χρήσεις του νερού; ΦΠ3. Ποιες είναι οι χρήσεις του νερού;
ΦΕ4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; ΦΠ4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;
ΦΕ5. Ιδέες για εξοικονόμηση νερού στο σχολείο και στο σπίτι ΦΠ5. Ιδέες για εξοικονόμηση νερού στο σχολείο και στο σπίτι
ΦΕ6. Επαναχρησιμοποίηση νερού μέσα στο σπίτι μας    ΦΠ6. Επαναχρησιμοποίηση νερού μέσα στο σπίτι μας
ΦΕ7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο Δήμο μας! ΦΠ7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο Δήμο μας!
ΦΕ8. Ας ενημερώσουμε τους γονείς και τη γειτονιά μας